REGELS CORONA

Lees dit goed door alvorens je gaat badmintonnen!


Vanaf 1 juli 2020 mogen we weer binnensporten beoefenen. Voor ons betekent dat, dat we vanaf  maandag 31 augustus 2020 weer gaan beginnen met de badmintonnen. Om dit allemaal soepel en veilig te laten verlopen hebben we een protocol opgesteld. Lees dit goed door, dan kunnen we allemaal op een verantwoorde manier onze hobby en sport weer gaan uitvoeren!

Algemeen
Allereerst; Gebruik je gezonde verstand. Heb je klachten? Dan blijf je thuis. Op de site van het RIVM kan je precies zien om welke klachten het gaat.
Daarnaast blijft de 1,5m afstand van kracht buiten de banen! Voor en na het spelen van wedstrijden of trainen houd je minimaal 1,5 meter afstand. Deze regel geldt niet voor jeugd onderling tot 18 jaar. Spelers tot 18 jaar houden 1,5 meter afstand tot spelers en trainers ouder dan 18 jaar. Felicitaties in de vorm van een high five of handdruk zijn helaas niet toegestaan.

Het huishoudelijk reglement van de accommodatie blijft altijd van toepassing.

·      Scholen/ sportverenigingen dragen er zelf zorg voor dat de algemene  hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd.

 • Desinfecteer bij binnenkomst je handen, volgens de procedure hand desinfectie.

·    Vóór de les, training, sportactiviteit of schoonmaakactiviteit dienen zowel de leerlingen, leerkrachten, sporters, trainers, coaches en begeleiders hun handen te wassen.

·    Per vereniging wordt een verantwoordelijke aangewezen van de organisator, deze persoon is tevens aanspreekpunt voor de medewerkers van de Sportfondsen Borsele BV. Bij onze vereniging zijn dat de bestuursleden.

·    Indien er gelijktijdig meerdere groepen in het gebouw zijn, dienen deze groepen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden te worden om ophoping van grote groepen te voorkomen.

·    Huurders maken de door hun te gebruiken toestellen, (spel)materialen en contactpunten zelf vooraf schoon, conform het schoonmaakwerkplan en controlelijsten. Hiervoor maken zij gebruik van microvezeldoekjes en water. Benodigde materialen zijn hiervoor aanwezig in de accommodatie.

·    De leraar of trainer/coach gebruikt (zo veel als mogelijk) zijn eigen (gemarkeerde) materialen.

 ·   Alle gebruikers/verenigingen bewaren (zo veel als mogelijk) hun eigen materialen in een afsluitbare kast of ruimte.

·    De kans om via de vloer besmet te raken is relatief klein. Adviseer om bij gebruik van sportoefeningen waarbij op de vloer wordt gezeten en gelegen, het contact met de vloer zo veel mogelijk te vermijden door gebruik te laten maken van matjes die makkelijk zijn te reinigen.

·    Er is (beperkte) toiletcapaciteit opengesteld en er vooralsnog geen mogelijkheid tot douchen.

·    Bezoekers dienen ten alle tijden de aanwijzingen van het personeel op te volgen. · Er worden daar waar mogelijk 1-richting looproutes aangegeven.

·    Ook in de kleedkamers en de kantine dient u 1,5 meter afstand te houden tot andere bezoekers en/of medewerkers.

·    Was voor en na het nuttigen van consumpties uw handen. · Betaal bij voorkeur contactloos via pin/mobiel of op factuur.Looproutes en kleedkamers

Reserveren
Reserveren is niet nodig. Wel willen we graag weten welke senioren er gespeeld hebben en daarvoor maken we gebruik van registratielijsten. De lijsten vind je gelijk als je de zaal binnenloopt en iedereen moet zich registeren. Dit geldt ook voor volwassenen die niet spelen, maar wel in de hal zijn. De gegevens worden 4 weken bewaard voor gebruik in een eventueel contactonderzoek van de GGD. Het bestuur stelt per speelavond een coördinator aan. Deze coördinator kan de toegang voor spelers weigeren als hij/zij de gezondheidstoestand niet vertrouwd of als er te veel mensen in hal aanwezig zijn.

Competitie spelen in coronatijd

Houdt u aan de regels van de accommodatie, die kunnen per zaal/locatie verschillen

Wat als corona wordt vastgesteld bij een teamlid

Als er een speler is die klachten heeft die overeenkomen met klachten van het coronavirus dan geldt het volgende:

Uiteraard blijf je thuis als je klachten hebt. Maar in geval van sporten, waar je traint met anderen en/of speelt in een team en anderen potentieel in gevaar brengt, gelden aanvullende maatregelen:

 • Als een sporter symptomen heeft van koorts, hoest of kortademigheid, dan traint hij/zij niet, speelt hij/zij niet en dient hij/zij te worden getest.
 • Als een sporter positief wordt getest op het virus dan gelden de richtlijnen vanuit de overheid.
 • De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Door de GGD wordt bepaald welke richtlijnen er gelden voor de medesporters.
 • Wanneer men het advies krijgt om in quarantaine te gaan, houdt de sporter zich daaraan en doet hij/zij in die periode niet mee met de trainingen/wedstrijden.
 • I.v.m. een mogelijk contact- of brononderzoek is het van belang te weten wie tijdens een training/wedstrijd in de accommodatie is geweest.

Coronabesmetting van 1 speler in het team

Het kan voorkomen dat er een speler in een team besmet raakt met corona. Dan gelden natuurlijk de regels zoals hierboven beschreven. Is de speler niet in contact geweest met de andere spelers van het team dan kan de wedstrijd met een invaller gewoon gespeeld worden.

Landelijke, regionale en lokale lockdown

In het geval van een landelijke lockdown gaat Badminton Nederland kijken of het mogelijk is om de competitie later te starten. Hiervan brengen we jullie natuurlijk van te voren van op de hoogte. Bij een lockdown gedurende de competitie wordt er gekeken of de wedstrijden kunnen worden verplaatst tot na de lockdown.

In het geval van een regionale lockdown worden de wedstrijden die buiten de regio met een lockdown liggen gewoon gespeeld. Wedstrijden tegen teams die in het gebied met een lockdown liggen worden uitgesteld.

In het geval van een lokale lockdown worden de wedstrijden die buiten dit gebied liggen gewoon gespeeld. Wedstrijden tegen teams die in het gebied met een lockdown liggen worden uitgesteld.

Op het moment dat een vereniging te maken heeft met een regionale of lokale lockdown neem dan direct contact op met Joan Peeters, manager Competitie en Toernooien, dit kan per e-mail jpeeters@badminton.nl of telefonisch 06-28570321.

Graag willen we een oproep doen tot solidariteit. Om er voor te zorgen dat iedereen zo onbezorgd mogelijk met vertrouwen én plezier kan badmintonnen vragen wij iedereen om met respect naar elkaar met inachtneming van de huidige regels naar de sporthal te komen om te badmintonnen en te spelen.

.

Mochten er vragen zijn, nu of tijdens de speelavonden of competitiedagen, kunnen jullie altijd bij iemand van het bestuur terecht. Alvast bedankt voor de medewerking en veel speelplezier!


 • Heb je klachten? Blijf thuis!
 • Buiten de banen geldt 1,5 meter afstand voor volwassenen
 • Fysiek contact is niet toegestaan
 • Gebruik desinfectie waar nodig
 • Volg de looproutes aangegeven met pijlen
 • Douchen doen we thuis
 • Neem een gevulde bidon of fles mee
 • Registreer je bij elk speelmoment in de lijsten
 • Ieder team maakt gebruikte spullen schoon met desinfectie na gebruik (telborden, tafels voor de telborden, banken, shuttles)
 • Volg de aanwijzingen van coördinatoren/het bestuur altijd op
 • Aanmelden als coördinator voor een speelmoment? Graag!