Geschiedenis

Bezoekje aan de kapper

Omstreeks februari 1972 verhuisde de toen 15 jarige Fons de MAAT van Hulst naar Heinkenszand. Fons speelde badminton in Hulst. Hij ging met tegenzin naar Heinkenszand, want daar was volgens Fons weinig te beleven. Hij moest echter met zijn ouders mee en kwam zodoende toch in Heinkenszand terecht. Er was echter geen badmintonclub in Heinkenszand dus Fons kon zijn geliefde sport niet beoefenen. Fons moest ook wel eens naar de kapper en kwam zodoende in gesprek met Bas de JONGE. Bas tafeltenniste graag, maar Fons wist hem ook enthousiast te maken voor badminton. Via Bas kwam Fons ook in contact met Dies VAN SLUIJS, die graag tenniste. Ze gingen op zoek naar een vierde man om voor f 10,- de sportzaal van de Stenge af te huren, deze was net nieuw. Binnen korte tijd was het clubje uitgegroeid tot een man/vrouw of 15 en werd het tijd om Badmintonclub de Stenge op te richten.

De officiele oprichting

Op 10 september 1972 werd Badmintonclub de Stenge opgericht te Heinkenszand er werden statuten gemaakt, doch die werden niet vastgelegd bij een notaris en dus kon men er geen enkele rechten aan ontlenen. In 1976 vormde zich een duidelijk bestuur onder leiding van voorzitter Wim MIGCHIELSEN. Pas op 11 mei 1978 werd in een algemene ledenvergadering van Badmintonclub de Stenge besloten om de statuten van de vereniging te laten vaststellen bij de notaris. Een jaar later op 16 mei 1979 stapte het bestuur van Badmintonclub de Stenge naar notaris GHIJZELS te Heinkenszand om de statuten van de vereniging officieel te laten vastleggen. De toenmalige voorzitter Wilhelmus Johannes Joseph MIGCHIELSEN, secretaresse Magdalena Agatha TEMPELAARS_PRIEM, penningmeester Josephina Maria Beatrix STORM-PENDERS en leden Maria Octavia REMIJN-SCHELFHOUT en Dirk Willem DE KOCK, waren hierbij aanwezig.

Alweer naar de notaris

Dertien jaar na oprichting werd in een algemene ledenvergadering, gehouden op 21 maart 1985, besloten om de leeftijdsgrens van jeugdleden op te trekken van 16 jaar naar 18 jaar. Hiervoor moest het bestuur opnieuw naar de notaris om de statuten te laten wijzigen. Op 30 september 1985 werden de statuten gewijzigd bij notaris GHIJZELS te Heinkenszand, hierbij aanwezig waren: Wilhelmus Johannes Joseph MIGCHIELSEN (voorzitter) en Magdalena Agatha TEMPELAARS-PRIEM (secretaresse). De vereniging werd tevens ingeschreven in het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Midden- en Noord-Zeeland te Middelburg, onder nummer V 309622.

Lid worden van de Nederlandse Badminton Bond

Al vanaf de beginjaren werd er ook al competitie gespeeld bij de Nederlandse Badmintonbond, echter alleen de leden die competitie speelden werden als lid ingeschreven bij de NBB. De NBB was daar niet gelukkig mee en eiste dat de vereniging zich moest verplichten om alle leden tevens lid te maken van de NBB. Op 6 juni 1988 werd in een algemene ledenvergadering besloten om alle leden van Badmintonclub de Stenge aan te sluiten bij de Nederlandse Badminton Bond. Om dit mogelijk te maken moesten de statuten wederom gewijzigd worden. Op 24 juni 1988 werden de statuten gewijzigd bij notaris GHIJZELS. Hierbij aanwezig waren Jannetje Johanna GESCHIERE-KOPMELS (secretaresse) en Janna Johanna DE JONG-JONGEPIER (penningmeester). Vanaf die datum verplichte de vereniging zich om alle leden van Badmintonclub de Stenge tevens bondslid te maken.

Schommelingen in het ledenaantal

De vereniging groeide gestaag en er waren diverse teams actief in de bondscompetitie. In april 1994 droeg Wim MIGCHIELSEN, na 18 jaar voorzitterschap, zijn functie over aan Piet RIEMENS, die daarvoor al vanaf 1989 de functie van penningmeester had bekleed. De vereniging maakte nog een sterke groei door en kende in haar beste jaren een ledenbestand van meer dan 100 leden. Vanaf het jaar 2000 daalde het ledenaantal sterk en volgde het ledenbestand de grafiek van de AEX, dit betekende gelukkig ook dat we de laatste jaren weer in een stijgende lijn zitten. Helaas waren er wel een aantal competitiespelers verdwenen, waar door de vereniging haar teams, die bondscompetitie speelden, moest intrekken.

Inschrijving bij de Bedrijfscompetitie

Het ontbreken van een competitie werd toch door velen als een gemis beschouwd, om toch actief te zijn in een soort competitie, werd in de ledenvergadering van april 2001, besloten om een 2-tal teams in te schrijven voor de bedrijfscompetitie. Het grote voordeel voor de meeste was dat men daar geen enkelspel hoefde te spelen zodat men toch een paar teams kon samenstellen. De teams speelden in het seizoen 2002/2003 in 2 verschillende klassen en werden beiden kampioen, waar door ze promoveerden naar een hogere klasse. Dit gaf weer animo voor andere spelers om ook deel te nemen aan de competitie.

Speciaal voor het district Zeeland

Ook de NBB wilde het animo voor haar competitie verhogen, door in het seizoen 2003/2004 te starten met een 5e klasse bondscompetitie waar geen enkelspel hoefde te worden gespeeld. BC de Stenge besloot ook hieraan haar medewerking te verlenen, wat resulteerde in 2 teams in de 5e klasse zonder enkelspel en 1 team in de 5e klasse met enkelspel. Bovendien werd er nog een team extra ingeschreven in de bedrijfscompetitie, waar door er in het totaal 6 teams actief zijn in het seizoen 2003/2004.

Jubileum

In september 2002 heeft de vereniging haar 30-jarige bestaan gevierd. Overdag was er een gezellig toernooi, waarbij ook oudleden en andere belangstellenden kwamen spelen. ‘s Avonds was er een lopend buffet bij Chinees- Indisch Restaurant Happy Garden en was er daarna de gelegenheid om een dansje te wagen in het zaaltje achter de Blauwe Reiger.

In 2007 werd inmiddels het 35 jarig bestaan gevierd met eveneens een gezellig etentje.

Nieuwe media

Vanaf augustus 2003 beschikt BC de Stenge over een eigen website welke in september 2006 compleet vernieuwd is. Hierdoor is het nu mogelijk om ook online de leden en belangstellende direct up-to-date te houden omtrent de ontwikkelingen binnen de vereniging.