Contributie

Wat kost het?

Badminton is geen dure sport, maar wat kost het nu precies? Onderstaand de kosten voor lidmaatschap.

Als potentieel nieuw lid mag u 4 avonden vrijblijvend komen kijken en spelen, incl. gratis training. Aanmelding van nieuwe leden gebeurt d.m.v. het invullen van het online opgavenformulier. Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00.

Contributie

De kosten van het lidmaatschap bedragen (per jaar) :

Contributie recreanten EUR 130,00
Deelname competitie senioren EUR 15,00
Training beginnende spelers EUR Gratis

Materiaal

Wanneer u een badmintonracket wilt aanschaffen, kunt u dat doen via de vereniging. U kunt daarbij advies krijgen van één van de trainers, die u kan vertellen welk soort racket past bij uw speelwijze en speeltechniek. De rackets zijn beschikbaar in diverse prijscategorieën en altijd goedkoper dan in de winkel. De vereniging bezit ook een apparaat om rackets te bespannen, zodat we uw racket weer in topconditie kunnen brengen.

Opzeggen van het lidmaatschap

Als u besluit uw lidmaatschap op te zeggen, dient u dit vóór 1 augustus en uitsluitend schriftelijk (email met ontvangstbevestiging) te melden aan onze ledenadministratie. Indien u niet voor deze datum heeft opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met 1 seizoen verlengd. Dit is belangrijk, omdat wij aan het badmintondistrict Zuid-West en Badminton Nederland een heffing moeten betalen.